NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE PTP ONLINE S.R.L., LE POATE DEȚINE SAU PRELUCRA PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI ONLINE "24PAY”

1. SCOPUL

1.1 Această Notă de Informare are scopul de a vă oferi informații despre modul în care PTP ONLINE, o societate cu răspundere limitată, cu sediul în București sector 1, Piata Charles de Gaulle nr.15, etaj 8, biroul nr.11, cod postal 0101857, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București sub nr.J40/11776/2014, CUI 33681600, telefon 0721 10 24 24, e-mail office@24pay.ro (denumită în continuare "PTP Online") poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, prin utilizarea de către dumneavoastră a aplicației “24Pay” (denumită în continuare "Aplicația"), inclusiv orice date pe care le puteți furniza prin intermediul acestei Aplicații, atunci când vă înscrieți la newsletterul nostru, achiziționați un serviciu sau atunci când căutați o estimare a timpului de sosire în stație a unui mijloc de transport.
1.2. Este important să citiți această Notă de Informare, împreună cu orice altă notificare privind confidențialitatea sau o notificare de procesare pe care o putem furniza în anumite ocazii când prelucrăm unele date cu caracter personal ale dumneavoastră, astfel încât să fiți informat despre modul cum utilizăm aceste date. Această Notă de Informare completează celelalte notificări cu privire la datele cu caracter personal și nu intenționează să le elimine.

2 DEFINIȚII

a) RGPD : înseamnă Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor).
b) Date cu caracter personal : înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
c) Prelucrarea datelor cu caracter personal : înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
d) Operator : înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
e) Împuternicit (sau Persoana Împuternicită de Operator) : înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.
f) Interesul legitim : înseamnă interesul afacerii noastre în conducerea și gestionarea acesteia, pentru a ne permite să vă oferim cel mai bun serviciu / produs și experiența cea mai bună și cea mai sigură. Ne asigurăm că luăm în considerare și echilibrăm orice impact potențial asupra dumneavoastră (atât pozitiv cât și negativ) și asupra drepturilor dumneavoastră înainte de a vă prelucra datele personale pentru interesele noastre legitime. Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru activități în care interesele noastre sunt suprasolicitate de impactul asupra dumneavoastră (dacă nu avem consimțământul dumneavoastră sau dacă legea este sau nu este cerută în alt mod). Puteți obține informații suplimentare despre modul în care evaluăm interesele noastre legitime împotriva oricărui impact potențial asupra dumneavoastră în ceea ce privește anumite activități prin transmiterea unei solicitări cu acest subiect la adresa de e-mail dpo@24pay.ro .
g) Îndeplinirea Contractului : înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care acest aspect este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea venită din partea dumneavoastră, înainte de a încheia un astfel de contract.
h) Respectarea unei obligații legale : înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau reglementari juridice la care suntem supuși.

3. CINE SUNTEM ?

3.1. PTP ONLINE S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piata Charles de Gaulle nr.15, etaj 8, biroul nr.11, cod postal 0101857, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11776/2014, CUI 33681600, telefon 0721 10 24 24 , e-mail office@24pay.ro (denumită în continuare „PTP Online”, “noi” sau “noastră”) reprezintă Operatorul (în conformitate cu Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal - Regulamentul general privind protecţia datelor) în calitatr de persoană juridică responsabilă pentru datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate prin intermediul Aplicației.
3.2. Am desemnat un responsabil privind protecția datelor - Data Protection Officer (DPO) - care monitorizează și gestionează solicitările cu privire la orice informații referitoare la protecția datelor cu caracter personal. În situația în care aveți întrebări cu privire la această Notă de Informare, inclusiv orice solicitare de a vă exercita drepturile legale, precum și orice sesizare cu privire la regimul de gestionare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați DPO, utilizând următoarele detalii :

4. MODIFICĂRI ALE NOTEI DE INFORMARE ȘI OBLIGAȚIA DE INFORMARE

4.1 Această versiune a fost actualizată ultima dată la 10.02.2023, iar versiunile anterioare sunt arhivate aici www.24pay.ro/arhiva.html SAU pot fi obținute contactând-ne.
4.2 Legea privind protecția datelor din România se va schimba la 25 mai 2018, prin introducerea Regulamentului general privind protecția datelor ("GDPR"). Deși această notificare privind obligațiile de protecție a datelor cu caracter presonal stabilește majoritatea drepturilor dvs. în conformitate cu noile prevederi, este posibil să nu putem raspunde încă la unele dintre solicitările dvs. (de exemplu, transferul datelor dvs. personale) până în mai 2018, deoarece încă lucrăm pentru ca sistemele noastre să fie pregătite pentru unele dintre aceste modificări. Este important ca datele personale pe care le deținem să fie corecte și reale. Astfel vă rugăm să ne informați dacă datele dvs. personale se modifică în timpul relației cu noi.
4.2. Este important ca datele personale pe care le deținem să fie corecte și reale. În acest sens, vă rugăm să ne informați dacă datele dumneavoastră cu caracter personal se modifică în perioada în care sunteți utilizator al Aplicației.

5 DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

5.1. Datele personale înseamnă orice informație despre o persoană fizică(persoana vizată) prin intermediul cărora o astfel de persoană poate fi identificată sau identificabilă.
5.2. Este posibil să colectăm, să folosim, să stocăm, sau să transferăm diferite tipuri de date personale despre dumneavoastră, organizate după cum urmează:
 1. Datele de identificare includ: numele de utilizator, numărul de telefon, sau identificatorul similar, nume și prenume, domiciliul, seria și număr actului de identitate, cod numeric personal, copie document de identitate, serie omologare autoturism, număr de înmatriculare, alte informații cuprinse în certificatul de înmatriculare al autovehicului.
 2. Datele de contact includ adresa de e-mail și numărul de telefon.
 3. Datele financiare includ detaliile cardurilor bancare, respectiv ultimele patru cifre ale cardului bancar și data de expirare.
 4. Datele de tranzacționare includ detalii despre plățile dumneavoastră și alte detalii despre produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat de la PTP Online, cum ar fi : cod client, cod abonat, număr de contract.
 5. Datele tehnice includ adresa IP, datele dumneavoastră de conectare, tipul și versiunea sistemului de operare, fusul orar și prezența altor tehnologii pe dispozitivele pe care le utilizați în accesarea Aplicației, inclusiv geolocalizarea dumneavoastră.
 6. Datele profilului includ numele de utilizator și parola dumneavoastră, achizițiile sau comenzile efectuate de dumneavoastră, interesele, preferințele, situația ocupațională, feedbackul și reclamațiile transmise și răspunsurile la chestionarele completate în cadrul Aplicației.
 7. Datele de utilizare includ informații despre modul în care utilizați Aplicația și serviciile PTP Online.
 8. Datele de marketing și de comunicații includ preferințele dumneavoastră în primirea comunicărilor de marketing de la PTP Online și de la partenerii acesteia.
5.3. De asemenea, colectăm, folosim și partajăm date agregate, cum ar fi date statistice sau demografice, în orice scop. Datele agregate pot fi obținute din prelucrarea datelelor dumneavoastră personale, dar nu sunt considerate date cu caracter personal în sensul legii, deoarece aceste date nu vă dezvăluie în mod direct sau indirect identitatea. De exemplu, putem cumula datele dumneavoastră de utilizare pentru a calcula procentajul de utilizatori care accesează o caracteristică specifică a Aplicației. Cu toate acestea, dacă combinăm sau conectăm datele agregate cu datele dumneavoastră personale, astfel încât acestea să vă poată identifica direct sau indirect, vom trata datele combinate ca date personale care vor fi utilizate în conformitate cu această notificare.
5.4. Nu colectăm nicio categorie specială de date cu caracter personal (aceasta include detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, credințele religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, calitatea de membru al sindicatelor, informații despre sănătatea dumneavoastră, datele genetice. În cazul utilizării informațiilor biometrice (amprentei) pentru autentificare, consimțământul dumneavoastră va fi solicitat în mod expres pentru utilizarea acestui tip de dată cu caracter personal, atât la momentul creării contului de utilizator, cât și ulterior, în orice moment. Puteți opta pentru utilizarea amprentei digitale la momentul creării contului în Aplicația 24pay, după validarea prin SMS a numărului de telefon în secțiunea „Cod PIN”, de unde se poate activa butonul „Permit autentificarea biometrică” sau ulterior accesând secțiunea “Setări-Ajutor-Permisiuni”, prin activarea butonului „Permit autentificare biometrică”, numai după înregistrarea dispozitivului pentru utilizări viitoare. Aceasta opțiune poate fi dezactivată oricând de dumneavoastră, din meniul anterior menționat.Cu toate acestea PTP Online, prin intermediul Aplicației, nu colectează date biometrice (amprenta digitală), aceasta fiind stocată doar în memoria internă și softul dispozitivul mobil al dumneavoastră, utilizat în cadrul Aplicației.
5.5. Nu colectăm nicio informație despre condamnări penale sau infracțiuni.

6 CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care trebuie să colectăm date cu caracter personal prin efectul legii sau în condițiile unui contract pe care îl avem cu dvs. și nu reușiți să furnizați aceste date atunci când vi se solicită, este posibil să nu putem executa contractul pe care îl avem sau pe care încercăm să-l încheiem (de exemplu, pentru a vă furniza anumite servicii). În acest caz, este posibil să fie necesar să anulăm furnizarea vreunui serviciu pe care îl achiziționați de la noi, dar vă vom anunța dacă este cazul în acel moment.

7 CUM SUNT COLECTATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Utilizăm metode diferite pentru a colecta date despre dvs., inclusiv prin:
(a) Interacțiune directă. Ne puteți furniza datele dvs. de identitate, de contact și date financiare prin completarea formularelor sau prin corespondența cu noi prin poștă, telefon, email sau altfel. Acestea includ date cu caracter personal pe care le furnizați atunci când:
(i) aplicați pentru produsele sau serviciile noastre;
(ii) creați un cont în cadrul Aplicației;
(iii) vă abonați la serviciile sau publicațiile noastre;
(iv) solicitați comunicări de marketing; sau
(v) ne trimiteți feedback sau plângeri.
(b) Tehnologii automatizate sau interacțiuni. Pe măsură ce interacționați cu Aplicația, este posibil să colectăm automat date tehnice despre echipamentul dvs., acțiunile și preferințele de achiziție.
(c) Terțe părți sau surse disponibile publicului. Este posibil să primim date personale despre dvs. de la diverse terțe părți și surse publice, după cum se arată mai jos:
(i) Date tehnice de la următoarele entități:
• furnizori de servicii de analiză [cum ar fi Google cu sediul în afara UE];
(ii) Date de contact, financiare și de tranzacții de la furnizorii de servicii tehnice, de plată
(b) Tehnologii automatizate sau interacțiuni : Pe măsură ce interacționați cu Aplicația, este posibil să colectăm automat date tehnice despre echipamentul dumneavoastră, acțiunile și preferințele de achiziție.
(c) Terțe părți sau surse disponibile publicului : Este posibil să primim date personale despre dumneavoastră de la diverse terțe părți și surse publice, după cum se arată mai jos:
i. date tehnice de la următoarele entități: furnizori de servicii de analiză, cum ar fi Google cu sediul în afara SEE
ii. date de contact, financiare și de tranzacții de la furnizorii de servicii tehnice, de plată, instituții bancare

8. MODALITĂȚILE DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1 Vom folosi datele dvs. cu caracter personal doar atunci când legea ne va permite acest lucru. Cel mai frecvent, vom folosi datele dvs. cu caracter personal în următoarele situații:
• În cazul în care trebuie să îndeplinim contractul pe care urmează să-l încheiem sau pe care l-am încheiat cu dvs.
• În cazul în care este necesar pentru interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți) și interesele și drepturile dvs. fundamentale nu depășesc aceste interese.
• În cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare.
8.2 În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca bază juridică pentru prelucrarea datelor dvs. personale decât în legătură cu transmiterea de către dvs. a unor comunicări directe de marketing direct către dvs. prin e-mail sau prin mesaje text. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul dvs. de marketing în orice moment prin Contactarea noastră la datele de contact [ ].
8.2. În general, nu ne bazăm pe consimțământ ca și temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale decât în legătură cu transmiterea direct către dumneavoastră a unor comunicări directe de marketing , prin intermediul e-mail sau prin mesaje text (SMS). Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul dumneavoastră de marketing în orice moment prin contactarea noastră utilizând datele menționate la punctul 3.2 din cadrul prezentei Note de Informare, însă acesta nu se aplică retroactiv în ceea ce privește datele prelucrate anterior transmiterii solicitării de retragere a acestuia.

9. SCOPURILE, TIPUL DATELOR ȘI BAZA LEGALĂ PENTRU UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Am prezentat mai jos, într-un format de tabel, o descriere a tuturor modurilor în care intenționăm să folosim datele dvs. personale și temeiurile juridice pe care ne bazăm pentru a face acest lucru. De asemenea, am identificat care sunt interesele noastre legitime acolo unde este cazul.
9.2 Rețineți că putem procesa datele dvs. personale pentru mai mult de un motiv legal în funcție de scopul specific pentru care folosim datele dvs. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți nevoie de detalii suplimentare cu privire la temeiurile juridice specifice pe care ne bazăm pentru a procesa datele dvs. personale în cazul în care în tabelul de mai jos sunt prezentate mai multe motive.

Scop/Activitate Tipul datelor Baza legala pentru prelucrare, inclusiv baza de interes legitim
Pentru a va inregistra ca un nou utilizator al Aplicației (a) identitate
(b) contact
Executarea contractului incheiat cu dumneavoastra
Procesarea si livrarea comenzilor:
(a) managementul platilor, preturilor si costurilor
(b) colectarea sumelor datorate noua
(a) Identitate
(b) Contact
(c) Financiare
(d) Tranzactii
(e) Marketing si comunicari de marketing
(f) Tehnic
(g) cod client, cod abonat, numar de contract
(h) cod numeric personal
(i) date existente in actul de identitate
(j) domiciliul, seria și număr act de identitate, cod numeric personal, copie document de identitate,
(k) serie omologare autoturism, număr de înmatriculare, alte informații cuprinse în certificatul de înmatriculare al autovehicului
(a) Executarea contractului incheiat cu dumneavoastra
(b) Interesul legitim al dumneavoastră
(c) obligatia legala a PTP Online de a colecta date.
Pentru a gestiona relatia noastra cu dvs., care va include:
(a) Notificarea dvs. despre modificarile aduse termenilor sau politicii noastre de confidentialitate
(b) solicitarile de a lasa un feedback sau de a raspunde la un studiu
(a) Identitate
(b) Contact
(c) Financiare
(d) Tranzactii
(e) Marketing si comunicari de marketing
(a) Executarea contractului incheiat cu dumneavoastra
(b) Necesitatea respectarii unor obligatii legale
(c) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a ne actualiza înregistrarile si pentru a studia modul în care clientii utilizeaza produsele / serviciile noastre)
Pentru a gestiona si a proteja societatea si Aplicatia noastra (inclusiv depanare, analiza de date, testare, întretinere de sistem, suport, raportare si gazduire de date) (a) Identitate
(b) Contact
(c) Tehnic
(a) Necesara pentru interesele noastre legitime (pentru conducerea afacerii noastre, furnizarea de servicii de administrare si servicii IT, securitatea retelelor, prevenirea fraudei si în contextul unei reorganizari de afaceri sau al unui exercitiu de restructurare a grupului)
(b) Necesitatea respectarii unor obligatii legale
Pentru a va oferi continut si anunturi relevante in cadrul Aplicatiei si pentru a masura sau a întelege eficacitatea anunturilor promotionale pe care le oferim (a) Identitate
(b) Contact
(c) Profile
(d) Utilizare
(e) Marketing and Communications
(f) Tehnic
Necesară pentru interesele noastre legitime (pentru a studia modul în care clienții utilizează produsele / serviciile noastre, pentru a le dezvolta, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a ne informa strategia de marketing)
Pentru a utiliza analizele de date pentru a îmbunatati Aplicatia noastra, produsele / serviciile, marketingul, relatiile cu clientii si experienta de utilizare in general (a) Tehnic
(b) Utilizare
Necesara pentru interesele noastre legitime (pentru a defini tipurile de clienti pentru produsele si serviciile noastre, pentru a ne actualiza Aplicatia, pentru a ne dezvolta afacerea si pentru a ne informa in legatura cu strategia de marketing)
Pentru a va oferi sugestii si recomandari despre bunuri sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. (a) Identitate
(b) Contact
(c) Tehnic
(d) Utilizare
(e) Profil
Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a ne dezvolta produsele / serviciile si pentru a ne dezvolta afacerea)

10 OFERTE PROMOȚIONALE DIN PARTEA NOASTRĂ

Putem folosi identitatea, datele de contact, datele tehnice, datele de utilizare și profil pentru a ne putea forma o imagine asupra a ceea ce credem că ați dori sau aveți nevoie, sau ce v-ar putea interesa. Astfel putem decide ce produse, servicii și oferte pot fi relevante pentru dvs. (numim această modalitate marketing).
Veți primi informații de marketing de la noi, dacă ați solicitat informații sau ați achiziționat [bunuri sau servicii] de la noi [sau dacă ne-ați furnizat datele dvs. atunci când ați participat la un concurs sau v-ați înregistrat pentru o promoție] și, în orice caz, nu ați optat pentru a primi aceste informații de marketing.

11. ACTIVITĂȚI DE MARKETING PENTRU TERȚE PĂRȚI ȘI DREPTUL DE OPȚIUNE

În cazul în care, la momentul activării contului dumneavoastră în cadrul Aplicației, nu v-ați exprimat expres consimțământul privind Politica de Marketing (prin bifarea casetei “Sunt de acord cu Politica de Marketing”), vom solicita din partea dumneavoastră consimțământul expres, înainte de a transfera datele dumneavoastră personale către orice societate din afara PTP Online, în scopuri de marketing. Ne puteți solicita oricând, nouă sau părților terțe partenere, în orice moment, să încetăm activitatea de trimitere mesaje de marketing. Această acțiune se poate realiza prin conectarea în Aplicație și bifarea sau debifarea casetelor relevante pentru a vă ajusta preferințele de marketing, sau urmând link-urile de renunțare la orice mesaj de marketing trimis către dumneavoastră, sau prin contactarea noastră directă, utilizând datele menționate la punctul 3.2. din cadrul prezentei Note de Informare .

12. MODIFICAREA SCOPULUI PROCESĂRII

12.1. Dacă trebuie să folosim datele dumneavoastră personale în scopuri care nu au legătură cu scopul inițial, vă vom anunța și vă vom informa în legătură cu normele legale care ne permit să facem acest lucru.
12.2. Vă rugăm să rețineți că vă putem prelucra datele dumneavoastră personale fără știrea sau acordul dumneavoastră, în conformitate cu regulile de mai sus, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege.

13 MODIFICAREA SCOPULUI PROCESĂRII

13.1. Este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către entitățile prezentate mai jos, în scopul stabilit în tabelul de la punctul 9.1. din cadrul prezentei Note de Informare :
13.2. În situația unui proces de achiziție sau fuziune cu terțe entități - în care PTP Online este parte, sau în urmează să se constituie ca parte - noile entități economice pot folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în același mod în care PTP Online realizează prelucrarea acestui tip de date, așa cum acesta este descris în prezenta Notă de Informare.
13.3. Solicităm tuturor terților să respecte securitatea datelor dumneavoastră personale și să le trateze în conformitate cu prevederile legale. În acest sens, stabilim aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal și a respecta standardele noastre de protecție a datelor, de confidențialitate și de securitate. Nu permitem furnizorilor noștri de servicii să utilizeze datele dumneavoastră personale în scopuri proprii, datele personale vor fi prelucrate de aceștia doar în scopuri specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre, sau după caz, în baza consimțământului dumneavoastră.

14. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).

15 SECURITATEA DATELOR

Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentală a datelor dvs. personale, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea datelor dvs. personale. În plus, limităm accesul la datele dvs. doar pentru acele persoane, angajați, agenți, contractori și alte terțe părți care au nevoie de a le cunoaște în mod expres pentru desfășurarea activității în cadrul PTP Online SRL. Ei vor procesa numai datele dvs. personale conform instrucțiunilor noastre și vor face obiectul unei obligații de confidențialitate.
Am instituit proceduri pentru a face față posibilelor încălcări ale datelor cu caracter personal și vă vom informa și pe dvs. și pe orice autoritate de reglementare relevantă despre orice încălcare a confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm astfel.

16. DURATA DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

17.1 Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.
17.2. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, luăm în considerare valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care procesăm datele dumneavoastră personale și putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace și prin cerințele legale aplicabile.
17.3. Detaliile perioadelor de păstrare pentru diferite aspecte ale datelor dumneavoastră personale sunt disponibile în Politica de Confidențialitate pe care o puteți solicita la adresa de e-mail dpo@24pay.ro.
17.4. În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele dumneavoastră personale (astfel încât acestea să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații pe o perioadă nelimitată, fără a vă anunța în prealabil.

17. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

17.1. Legislația privind protecția datelor cu caracter personal vă conferă, în calitate de persoană vizată, următoarele drepturi :
 1. Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui Operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 3. Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.Dreptul la opoziție nu poate fi exercitat, atunci când prelucarea datelor cu caracter personal servește unei cerințe legale de raportare conform dreptului intern sau european în domeniu.
 4. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 5. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societații informaționale.Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că anumite date cu caracter personal nu pot fi șterse, în cazul în care legea prevede obligativitatea păstrării anumitor date, un anumit interval de timp.
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care : 1. persoana contestă exactitatea datelor 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea 3. în cazul în care PTP Online nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță 4. în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale PTP Online prevalează asupra celor ale persoanei respective
 7. Dreptul de înainta reclamații : Dacă doriți să înaintați o reclamație cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației la adresa de e-mail dpo@24pay.ro. Vom analiza și vom răspunde oricărei reclamații primite din partea dumneavoastră, în intervalul de timp legal de alocat răspunsului. Aveți de asemenea dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România. Pentru informații suplimentare despre drepturile dumneavoastră și modul de a transmite o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, cu sediul în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr.28-30, Sector 1, cod postal 010336, sau puteți înainta o reclamație accesând website-ul Autorității : http://www.dataprotection.ro .
17.2. Drepturile menționate anterior pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul PTP Online situat în București sector 1, Piata Charles de Gaulle nr.15, etaj 8, biroul nr.11, cod postal 0101857 sau prin e-mail la adresa de e-mail dpo@24pay.ro. În cazul în care aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteti adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa de e-mail dpo@24pay.ro sau în scris la adresa PTP Online menționată anterior.

18. ALTE INFORMAȚII CARE POT FI SOLICITATE

Este posibil să fie nevoie să solicităm anumite informații specifice pentru a te ajuta să confirmi identitatea și să-ți asiguri dreptul de a accesa datele personale (sau de a-ți exercita oricare dintre celelalte drepturi ale tale). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, te putem contacta pentru a-ți solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea ta în vederea urgentării răspunsului nostru.

19. TIMP LIMITĂ DE RĂSPUNS

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în limita intervalului legal stabilit de 30 zile de la data înregistrării solicitării. Ocazional, termenul menționat poate fi depășit, în cazul în care solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau dacă ați inițiat mai multe solicitări. În acest caz, vă vom comunica acest aspect și vă vom ține la curent cu întregul proces. PTP Online poate solicita din partea dumneavoastră anumite infomații suplimentare pentru confirmarea identității dumneavoastră, pe parcursul derulării verificărilor.
Declar că am citit și înțeles această notă de informare, și sunt de acord cu modul în care societatea PTP ONLINE SRL îmi poate prelucra datele cu caracter personal