Protectia datelor cu caracter personal

Prin completarea informatiilor cu ocazia creearii contului de inscriere, utilizatorii sunt de acord ca datele cu caracter personal pe care astfel le furnizeaza sa fie colectate de catre PTP ONLINE intr-o baza de date si utilizate de aceasta din urma in vederea organizarii activitatii proprii de marketing/transmiterii de materiale cu caracter publicitar/promotional in stricta conformitate cu prevederile legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Se vor colecta exclusiv datele strict necesare crearii contului de client, functionarii aplicatiei si achizitionarii de servicii/produse prin intermediul acesteia, conform formularului din pagina de inregistrare cont client.

Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru a furniza serviciul oferit prin intermediul aplicatiei, iar refuzul dvs. determina imposibilitatea furnizarii acestui serviciu.

PTP ONLINE va pastra confidentialitatea asupra acestor informatii si se obliga sa nu le divulge tertilor, cu exceptia partenerilor sai furnizori de servicii/produse, decat cu acordul expres al utilizatorilor sau in situatiile in care aceasta comunicare ar fi strict necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati acestora, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse actiuni cu caracter promotional, sau alte campanii promotionale organizate de catre PTP ONLINE, precum si in situatiile in care, este obligat, potrivit legii, la divulgarea acestor informatii.

Nu sunt considerate terti societatile mandatate de catre PTP ONLINE in scopul prelucrarii de date, prelucrare care se realizeaza de catre acestea in numele si pentru PTP ONLINE. Informatiile colectate pot fi transmise catre furnizorii de servicii puse la dispozitie prin intermediul aplicatiei in masura in care acestea sunt necesare si specifice serviciului respectiv.

Conform legii nr. 677/2001 - pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, fiecare utilizator beneficiaza de dreptul de acces gratuit (dar nu mai mult de o data pe an) la datele sale cu caracter personal, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata PTP ONLINE SRL la adresa de email office@ptponline.ro sau la adresa: MAGURA VULTURULUI, NR. 73, SECTOR 2, BUCURESTI. De asemenea, fiecare utilizator beneficiaza de dreptul de interventie asupra datelor sale cu caracter personal, putand solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus, utilizatorii pot solicita totodata transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii aplicabile, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, utilizatorii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

Orice persoana are dreptul de a cere si obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, precum si de a obtine reevaluarea oricarei decizii luate in privinta sa, care o afecteaza, in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la paragraful anterior.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre institutiile/entitatile abilitate conform Legii.

Totodata, utilizatorii au dreptul de a se adresa justitiei.

In conformitate cu Legea nr. 677/2001, PTP ONLINE este inregistrata la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub nr. _______________

Prin prezenta, declar ca am citit si inteles aceasta nota de informare, precum si Termenii si Conditiile si sunt de acord cu modul in care societatea PTP ONLINE imi prelucreaza datele personale.