SIR PAY-A-LOT

Termeni si Conditii

Condiții generale privind furnizarea Aplicației 24Pay

1. Definiții

2. Obiectul contractului

3. Costuri Tranzacții

3.1. În cazul în care se aplică taxe și comisioane în vederea utilizării Aplicației 24Pay, acestea sunt prevăzute în Lista de Taxe și Comisioane.

4. Securitatea accesării Aplicației

5. Efectuarea Tranzacțiilor

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1. Definiții

6.2. Scopurile prelucrării

6.3. Tipurile de date prelucrate

6.4. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal – în conformitate cu Art. 6 GDPR:

6.5. Consimțământul persoanei vizate

6.6. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal :

6.7. Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate

6.8. Transferuri internaționale de date

6.9. Alte informații privind protecția datelor cu caracter personal și politicile PTP Online puse la dispoziția persoanelor vizate

7. Drepturile și obligațiile părților. Modificarea contractului

7.1 PTP Online

7.2 Clientul

8. Răspunderea părților

9. Blocarea accesului la contul de utilizator din aplicația 24Pay

10. Legislația și jurisdicția aplicabile

1.       Definiții

1.1. În înțelesul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații :

        Aparat Interactiv – reprezintă echipamentul (fotolii de masaj, jucării cu fise/jetoane (kiddie rides)) folosit de  Utilizator în scop de divertisment sau recreere.

        Aparat de Vânzare Automatizată - reprezintă aparatul (mașina) folosită pentru vânzare automatizată, în regim non-stop a unor bunuri de folosință curentă, produse de care este nevoie în mod instantaneu sau care se cumpară în urma unei idei de moment cum ar fi: țigăricafea, dulciuri, băuturi răcoritoare, ziare etc. Vânzarea se face fără vânzător/casier, prin autoservire. Acesta este amplasat în locuri cu trafic intens, în stații de benzină, restaurante etc.

        Aplicația 24 Pay (Aplicația) – aplicația furnizată Utilizatorului de către PTP Online, cu Cod PIN, în funcție de opțiunea Utilizatorului exprimată la momentul solicitării serviciului, serviciu ce permite efectuarea de Tranzacții, pe baza Elementelor de Securitate.

        Amprenta Digitală – amprenta digitală a Utilizatorului, astfel cum a fost aceasta înregistrată în dispozitivul utilizat (tabletă și/sau smartphone), și care este folosită de Utilizator, împreună cu Contul Utilizator, pentru accesarea Aplicației 24pay. Utilizatorul poate opta pentru utilizarea Amprentei Digitale în secțiunea “Autentificare cu amprentă” din Aplicația 24pay pentru tabletă/smartphone, numai după: (i) înregistrarea dispozitivului pentru utilizări viitoare și (ii) înregistrarea amprentei în dispozitivul utilizat. Aceasta opțiune poate fi dezactivată oricând de către Utilizator, din meniul anterior menționat.

        Autentificare – procedura care permite PTP Online să verifice identitatea unui Utilizator al Aplicației 24 Pay.

         Utilizator – persoana fizică care utilizează Aplicația 24pay, prin descărcarea acesteia pentru tabletă/smartphone din Google Play sau App Store.

        Codul de Activare - reprezintă o combinație de cifre sau de cifre și litere transmisă Utilizatorului, în urma unei Tranzacții, care permite achiziționarea și folosirea Produselor Digitale de către Utilizator.

        Codul PIN – parola numerică formată din 4 cifre care trebuie tastată de fiecare dată când se accesează meniul Aplicației 24pay. Utilizatorul își va alege Codul PIN la momentul primei Tranzacții inițiate în Aplicația 24pay și va păstra confidențialitatea cu privire la codul ales.

        Codul QR – este un simbol bidimensional ce permite codificarea rapidă a unei cantităţi mari de informaţie. Prin codurile QR se pot codifica informaţii text (caractere alfanumerice), semne sau imagini. 

        Codul de Tranzacție (Order ID) – codul numeric format din cifre, generat de Aplicația 24pay, în urma efectuării unei Tranzacții.

        Cont de Utilizator – o colecție de setări folosite de diverse sisteme de operare pentru a înțelege preferințele Utilizatorului și pentru a controla fișierele și folderele pe care acesta le accesează, sarcinile pe care le poate executa, dispozitivele și resursele pe care le poate folosi etc. Orice Cont de Utilizator are este asociat datelor de identificare ale dispozitivului utilizat și are următoarele caracteristici:

o   Un identificator unic (numărul de telefon)

o   Un Cod PIN

        Contractul – Contractul format din prezentele Condiții generale privind furnizarea Aplicației 24pay și Lista de Taxe și Comisioane. Data încheierii Contractului este data la care Utilizatorul își înregistrează Contul de Utilizator. Aplicația 24pay poate fi accesată prin crearea unui cont, prin completarea următoarelor informații: număr de telefon și Cod PIN.

        Cod de Parcare - codul numeric format din cifre, generat de Aplicația 24pay, în urma efectuării unei Tranzacții privind plata Serviciului de Parcare.

     Cod PIN de Reîncărcare un cod numeric unic, secret, varianta ce permite achiziționarea de Încărcare Electronică.

     Cost Tranzacție – suma plătită de Utilizator, reprezentând costurile privind Comisioanele PTP Online, comisioanele bancare, în cazul Tranzacțiilor cu Cardul sau costurile serviciilor de SMS cu suprataxă, aferente Tranzacțiilor prin SMS și alte costuri operaționale. Suma poate fi exprimată în euro, la cursul de schimb practicat de bancă sau de furnizorul de servicii de telecomunicații.

        Elementele de Securitate – caracteristicile personalizate aparținând Utilizatorului create în scop de autentificare necesare accesării/utilizării Aplicației 24pay, respectiv Codul PIN, Codul de Tranzacție, Codul de Activare, informații privind cardul bancar, parola acces adresa de e-mail, și alte coduri și parole generate în utilizarea Aplicației 24pay.

        Furnizor  înseamnă clienţii PTP Online (furnizori de servicii de telecomunicații, servicii de transport public, servicii de parcare, utilități, Produse Digitale, instituții bancare, instituții financiare nebancare etc), respectiv persoana juridică cu care aceasta a încheiat contracte de furnizare servicii de încasare plăţi sau de alte servicii, beneficiară a sumelor plătite de Utilizator prin intermediul unei Tranzacții.

        Instrucțiune Autorizată – orice instrucțiune transmisă prin intermediul Aplicației 24pay și considerată irevocabilă de către Utilizator prin introducerea Codului PIN.

        Încărcare Electronică  serviciul prin care Utilizatorii, achiziționează  Coduri PIN de Reîncărcare, ce  fac parte din categoria produselor pre-plătite oferite de Furnizori de servicii de telecomunicații, prin intermediul Aplicației 24pay.

        Lista de Taxe și Comisioane – înseamnă lista comisioanelor și taxelor aplicabile Tranzacțiilor.

        Monedă Electronică – valoare monetară reprezentând o creanţă asupra emitentului (Furnizor de monedă electronică), care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: i) este stocată pe un suport electronic; ii) este emisă în schimbul primirii de fonduri a căror valoare nu poate fi mai mică decât valoarea monetară emisă; c) este acceptată ca mijloc de plată şi de alte entităţi decât emitentul (Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică).

        NFC (Near Field Communication) sau comunicare în câmp apropiat –  standard de comunicare wireless care permite dispozitivelor care au această funcție să comunice între ele prin unde radio, prin simpla lor apropiere la o distanță mai mică de 10 cm.

        Prețul Tranzacției suma plătită de către Utilizator în vederea achiziționării Serviciului.

        PTP Online – PTP ONLINE S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și functionând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, sectorul 1, etaj 4, biroul 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11776/2014, având Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J40/11776/2014, cod unic de înregistrare 33681600, telefon : 0721.102.424, e-mail : office@24pay.ro

        Produse Digitale reprezintă produse software, respectiv: licențe program software, serivicii de utilizare a platformelor online multimedia - filme, jocuri, muzică, cărți, programe TV s.a care pot fi folosite de Utilizatorul ce deține un Cod de Activare.

        Servicii - Încărcare Electronică, E-money, Produse Digitale, Servicii de  Parcare, Servicii de Transport Public și alte servicii oferite de Furnizori, prin intermediul Aplicației 24pay.

        Serviciul de Parcare – serviciul prestat de Furnizor publicului, constând în oferirea unui spațiu adecvat în vederea parcării autovehiculelor.

        Serviciul de Transport Public serviciul public de transport călători oferit de Furnizor.

        Serviciul de Utilizare Aparate Interactive   serviciul prin care Utilizatorul utilizează Aparate Interactive, într-un anumit interval de timp, în scop de recreere sau divertisment, prin intermediul Aplicației 24pay.

        Serviciul de Vânzare Automatizată Produse  serviciul prin care Utilizatorul achiziționează produse de la Aparatul de Vânzare Automatizată, prin intermediul Aplicației 24pay.

        Serviciul Tren CFR (Serviciu de Vânzare Bilete Tren) : serviciul prin care Utilizatorul achiziționează Bilete de Tren prin intermediul Aplicației 24pay. Serviciul permite conectarea la i-frame CFR, respectiv la aplicația „Biletele CFR online”, deținută și operaționalizată de către furnizorul CFR Calatori (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries). Produsele achiziționate prin aplicația Biletele CFR online” sunt bilete nominale şi permit efectuarea călătoriei de către persoanele nominalizate în cerere numai la trenul/ trenurile pentru care a fost făcută   solicitarea.  Aplicația “Bilete CFR online” nu permit întreruperea călătoriei. În calitate de Utilizator al Aplicației 24Pay, pentru detaliile legate de condițiile de utilizare a aplicației  “Bilete CFR online” (proprietatea Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.) vă rugăm să consultați Termenii și Condițiile aplicației „Biletele CFR online” accesând pagina de website dedicată acesteia, la adresa https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Home/TermsConditions.

        Tranzacțiereprezintă Tranzacția prin SMS sau Tranzacție cu Cardul.

        Tranzacție prin SMS – reprezintă colectarea de la Utilizator a Valorii Tranzacției, efectuate prin transmiterea de SMS la numar scurt cu suprataxă, prin intermediul Aplicației 24pay a cărei executare se bazează pe infrastructura unei scheme de plată a unei instituții de plată (bancă) și a unui operator de telecomunicații.

        Tranzacție cu Cardul reprezintă colectarea de  la Utilizator, prin intermediul Aplicatiei 24pay, a Valorii Tranzacției, efectuate de către Utilizator prin intermediul Aplicației 24pay, prin utilizarea unui card bancar, a carei executare se bazeaăa pe infrastructura unei scheme de plata a unei institutii de plată (bancă).

        Tarif de Parcare – suma plătită prin Aplicația 24pay către Furnizor, în vederea utilizării Serviciului de Parcare.

        Titlu de Călătorieorice tip de titlu de călătorie ori abonament electronic generat de Aplicația 24pay și valabil în mijloacele de transport în comun operate de Furnizor, în vederea utilizării Serviciului de Transport Public.

        Bilet de tren – titlul de călatorie nominal, valabil exclusiv pentru transportul feroviar, în condițiile stabilite de CFR Călători, pentru călătoriile cu trenul, achiziționat în sistem electronic și generat de Aplicația 24pay, prin intermediul i-frame Biletele CFR online”, în vederea utilizării serviciului de transport cu trenul persoane.

        Valoare Tranzacție Suma plătită de Utilizator, în vederea efectuării Tranzacției, respectiv Prețul Tranzacției, și Costul Tranzacției.

        Zi lucrătoare – înseamnă zilele în care băncile sunt deschise pentru public, adică toate zilele, cu excepţia zilelor de sâmbată, duminică şi sărbătorile legale în România.

        RCA (Răspundere Civilă Auto)  - reprezintă asigurarea prin care se asigură terții prejudiciați din cauza unui accident auto produs din vina asiguratului. Asigurarea RCA este obligatorie pentru persoanele fizice și juridice ce dețin un automobil înmatriculat în România și pentru persoanele care conduc în România un autoturism înmatriculat în străinătate, dar care nu este asigurat în țara respectivă.

        Talonul auto  - sau certificatul de înmatriculare este documentul prin care se dovedește că automobilul poate circula în legalitate pe teritoriul țărilor europene.

        Decontare Directă -  serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asiguratorii RCA a propriilor asigurați, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziția acestuia este opțională de către asigurat.

 

 

2.       Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de către PTP Online a Aplicației 24pay, la solicitarea Utilizatorului, pentru efectuarea de Tranzacții, în condițiile convenite între părți. Tranzacțiile se pot efectua în relația cu partenerii contractuali ai PTP Online (furnizori de servicii, intituții bancare, instituții financiare etc).

2.2. Prin Aplicația 24pay pot fi efectuate următoarele Tranzacții, enumerarea fiind exemplificativă și nu limitativă, astfel:

        Plată Titluri de Călătorie;

        Plată Servicii Parcare;

        Plată facturi utilități emisă de Furnizor;

        Achiziție Coduri PIN de Reîncărcare – serviciul de televiziune prin satelit. Accesul Utilizatorului la serviciul de televiziune este condiționată de plata anticipată a unui abonament, plată ce se realizează prin intermediul unui PIN;

        Monedă Electronică – serviciul de schimb numerar în monedă electronică;

        Plata ratelor de credit către instituțiile financiare disponibile în Aplicație;

        Achiziția de Produse Digitale;

        Încărcarea Electronică de cartele SIM preplătite – funcționalitate disponibilă pentru cartele aferente unor numere de telefon valabile pe teritoriul României;

        Încărcare Electronică directă – variantă ce permite încărcarea unui credit direct pe un număr de telefon pe care Utilizatorul trebuie să îl completeze în Aplicație;

        Serviciul de Utilizare Aparate Interactive;

        Serviciul de Vânzare Automatizată Produse;

        Vizualizarea istoricului de plăți efectuate către Furnizorii disponibili în Aplicație.

        Achiziționarea de polițe de asigurare răspundere civilă auto de tip RCA

        Serviciu plata bilet acces in salile partenere din reteaua Sanopass

        Serviciul de achiziție bilete de tren persoane – CFR Călatori

 

2.3. Lista operațiunilor care pot fi efectuate prin Aplicația 24pay poate fi modificată, atât în sensul completării cu opțiuni noi, cât și prin eliminarea sau modificarea celor existente și este permanent actualizată pe website-ul PTP Online (www.24pay.ro).

 

2.4. Pe parcursul derulării contractului pot aparea limitări impuse de sistemele gestionate de operatorii de telefonie mobilă. Acestea nu sunt impuse de PTP Online si sunt acceptate de Utilizator odată cu serviciile contractate de catre Utilizator de la furnizorul de servicii de telefonie mobilă. Utilizatorul va fi informat de atingerea limitelor prin mesaj din Aplicație.

 

3.       Costuri Tranzacții

3.1. În cazul în care se aplică taxe și comisioane în vederea utilizării Aplicației 24pay, acestea sunt prevăzute în Lista de Taxe și Comisioane.

 

4.       Securitatea accesării Aplicației.

4.1. Pentru a preveni utilizarea neautorizată a Aplicației 24pay, Utilizatorul: (i) va păstra în siguranță Elementele de Securitate, scop în care va lua toate măsurile de precauție necesare pentru păstrarea confidențialității și securității acestora, pentru prevenirea fraudei și/sau a utilizării lor neautorizate/necorespunzătoare și va utiliza Aplicația 24pay întocmai prevederilor prezentului Contract, precum și informațiilor și instrucțiunilor primite în acest sens de la PTP Online; (ii) va respecta standardele de securitate comunicate de PTP Online la momentul activării/modificării Codului PIN; (iii) Utilizatorul va putea solicita blocarea accesului cu Codul PIN la Aplicația 24pay contactând PTP Online la e-mail office@24pay.ro (iv) va accesa serviciul Aplicației 24pay numai de pe dispozitive securizate (smartphone-uri sau tablete fără modificări ce pot afecta securitatea dispozitivului etc).

4.2. În cazul în care Utilizatorul nu va respecta obligațiile menționate, PTP Online nu va fi obligată la plata de despăgubiri către Utilizator.

4.3. Orice persoană care accesează Aplicația 24pay este prezumată a fi Utilizatorul. Prin prezentul Contract, Utilizatorul autorizează PTP Online în mod irevocabil să execute Instrucțiunile Autorizate în momentul primirii acestora, în situația în care Utilizatorul și Instrucțiunea respectivă au fost identificate în mod corect în conformitate cu dispozițiile prezentului Contract.

4.4. PTP Online va avea dreptul să nu acționeze conform Instrucțiunii Autorizate, dacă are suspiciuni că aceasta nu a fost autorizată în mod corespunzător de către Utilizator sau Elementele de securitate au fost utilizate în mod necorespunzător. În astfel de cazuri, PTP Online nu va fi obligată la plata de despăgubiri pentru pierderi sau daune provocate de neefectuarea sau întârzierea efectuării Tranzacțiilor. Utilizatorul recunoaște că o astfel de neexecutare din partea PTP Online nu atrage dreptul Utilizatorului de a nu își executa toate obligațiile asumate față de PTP Online.

 

5.       Efectuarea Tranzacțiilor

5.1. Aspecte generale

5.1.1. Aplicația 24pay se instalează pe telefon de tip smartphone, prin descărcarea acesteia de la platformele Google Play (pentru Android) AppStore (pentru IOS) sau AppGallery (pentru Huawei). Aplicația poate fi accesată pe sistemele Android sau IoS, prin utilizarea versiunii recomandate de PTP Online. Utilizatorul va fi notificat cu privire la versiunea de sistem de operare ce permite utilizarea Aplicației 24pay.

5.1.2. După ce PTP Online a primit o Instrucțiune Autorizată, aceasta nu va putea fi revocată, modificată sau anulată. Utilizatorul poate solicita anularea Tranzacțiilor efectuate prin Aplicația 24pay, numai în cazul în care efectuarea Tranzacției nu a putut fi procesată sau a fost procesată în mod eronat, din culpa PTP Online.

5.1.3. În vederea efectuării de Tranzacții prin intermediul Aplicației 24pay, Utilizatorul trebuie să își înregistreze un card de credit sau de debit în Aplicația 24pay. Pentru validarea înregistrării cardului nu va fi reținută nicio suma din contul bancar al Utilizatorului.

5.1.4. Înrolarea cardului bancar se face pentru plăți recurente iar operațiunea efectivă de înregistrare este 3D Secure. PTP Online acceptă la plata prin internet orice card emis sub sigla Mastercard și Visa, în conformitate cu reglementările acestor organizații de plată, prin intermediul serviciului de comerț electronic securizat (3D Secure), servicii oferite de Banca parteneră a PTP Online. Organizațiile de plată menționate pun la dispoziție  prin intermediul Băncii partenere, care deține calitatea de membru al acestor organizații - sistemul de plată cu cardul și sistemul de decontare aferent, sistem guvernat de propriile regulamente emise de aceste organizații.

5.1.5. Toate Tranzacțiile prin intermediul Aplicației sunt procesate de procesatorul de plăți autorizat și sunt stocate pe serverele acestuia. PTP Online nu are acces și nu colectează informații legate de Tranzacțiile financiare ale Utilizatorului, având înregistrate în baza de date exclusiv informațiile comunicate de procesatorul de plăți, respectiv ultimele 4 cifre ale cardului asociat și data expirării acestuia.

Utilizatorul poate folosi serviciile furnizate prin intermediul Aplicației 24 Pay pentru achiziționarea oricărui Serviciu furnizat de partenerii PTP Online prin intermediul Aplicației 24 Pay. PTP Online nu garantează un număr de Servicii pentru care Aplicația poate fi folosită și nici disponibilitatea pentru toate serviciile proprii și/sau ale partenerilor acestuia.

 

5.2. Tranzacții Titluri de Călătorie

5.2.1. Secțiunea « Plata Călătorie » din Aplicația 24pay permite achiziția de Titluri de Călătorie prin scanarea Codurilor QR/tastarea codurilor afișate de Furnizor în stații și în mijloacele de transport public.

5.2.2. Pentru a achiziționa Titluri de Călătorie :

- se deschide Aplicația și se selectează tipul de Titlu de Călătorie dorit: bilet sau abonament.

- se scanează codul QR afișat în stație sau în mjlocul de transport public.

- în Aplicația 24pay se va deschide o fereastra de informare cuprinzand detaliile Tranzacției cu Cardul sau Tranzacției prin SMS (tarif, denumire Serviciu, Titlu de Călătorie) și opțiunea de confirmare/renunțare la Tranzacție.

- se efectuează plata, Utilizatorul recepționând un mesaj de confirmare a plății.

- în cazul Tranzacțiilor prin SMS, daca Utilizatorul confirmă plata, Aplicația 24pay trimite SMS-MO cu opțiunea selectată de acesta.

- în cazul Tranzacțiilor prin SMS, Utilizatorul primește în mesageria telefonului SMS-MT de taxare care conține Titlul de Călătorie.

- plata se consideră efectuată (sau Titlul de Călătorie achiziționat) atunci când se recepționează confirmarea de către Utilizator.

- în cazul în care nu există disponibilități bănești în cont, nu există conexiune internet, panourile cu Codul QR sunt deteriorate, bateria telefonului utilizatorului este la nivel redus și împiedică activarea camerei foto precum și în orice alte situații care afectează funcționalitatea Aplicației, Titlul de Călătorie nu poate fi cumpărat.

 

5.3. Efectuare Tranzacții Serviciu Parcare

5.3.1. Secțiunea «Plata Parcare » din Aplicația 24pay permite achiziția Serviciului de Parcare prin scanarea Codurilor QR/tastarea codurilor afișate de Furnizor.

5.2.2. Pentru a achiziționa Serviciul de Parcare :

- se deschide Aplicația și se selectează tipul de Serviciu de Parcare dorit (în funcție de durata acestuia).

- în Aplicația 24pay se va deschide o fereastra de informare cuprinzând detaliile Tranzacției cu Cardul sau Tranzacției prin SMS (tarif, tip serviciu de Parcare) și opțiunea de confirmare/renunțare la Tranzacție.

- se efectuează plata, Utilizatorul recepționând un mesaj de confirmare a plății.

- în cazul Tranzacțiilor prin SMS, daca Utilizatorul confirmă plata, Aplicația 24pay trimite SMS-MO cu opțiunea selectată de acesta.

- în cazul Tranzacțiilor prin SMS, Utilizatorul primește în mesageria telefonului SMS-MT de taxare care conține Codul de Parcare.

- plata se consideră efectuată (sau Serviciul de Parcare achiziționat) atunci când se recepționează confirmarea de către Utilizator.

- în cazul în care nu există disponibilități bănești în cont, nu există conexiune internet, panourile cu Codul QR sunt deteriorate, bateria telefonului Utilizatorului este la nivel redus și împiedică activarea camerei foto precum și în orice alte situații care afectează funcționalitatea Aplicației, Serviciul de Parcare nu poate fi cumpărat.

- după efectuarea plății, Utilizatorului i se vor afișa informatiile utile : cronometru, astfel încât să poată ști cât timp mai are până expiră plata Serviciului de Parcare, zona de parcare și Tariful de Parcare.

- cu 15 minute înainte de expirarea timpului Serviciului de Parcare, Utilizatorul va primi un mesaj de avetizare în Aplicația 24 Pay prin care i se transmite ca timpul de parcare va expira.

- Utilizatorul va avea posibilitatea de a achita un nou Tarif de Parcare, fără a aștepta expirarea duratei initiale a timpului de parcare.

 

5.4.  Efectuarea de Tranzacții RCA

5.4.1. Secțiunea RCA din Aplicația 24Pay permite selectarea din oferta existentă în cadrul aplicației a unei polițe de răspundere civilă auto RCA.

5.4.2. Inițierea procesului de emitere RCA se realizează prin alegerea din cadrul meniului principal al Aplicației 24Pay a serviciul RCA.

5.4.3. În ecranul RCA – « Acord prelucrare date », utilizatorul aplicației este informat cu privire la colectarea în cadrul aplicației a datelor cu caracter personal legate de furnizarea asigurării RCA. Tot în acest ecran se solicită acordul consumatorului cu privire la stocarea în cadrul aplicației 24Pay a datelor acestuia disponibile în aplicație pentru alte produse/servicii disponibile în cadrul aplicației 24Pay. În cazul în care utilizatorul bifează opțiunea « Da », datele acestuia utilizate în cadrul meniului RCA vor fi stocate pentru scopul menționat anterior. Funcția “Continuă” se activează numai după ce utilizatorul își exprimă una dintre opțiunile « Da » sau « Nu ». 

5.4.4. În meniul “RCA – Detalii proprietar” se solicită informațiile necesare în vederea personalizării ofertelor RCA pentru utilizator : tip persoană, tipul actului de identitate, data obținerii permisului de conducere, număr de telefon și adresa de email.

5.4.5. Aplicația solicită în următorul pas intermediar, în conformitate cu cerințele legale, adăugarea actului de identitate pentru verificarea veridicității datelor intreoduse în meniul anterior, precum și detaliile privind data obșinerii permisului auto, date care se slavează în vederea configurării ofertei de asigurare RCA. Ulterior introducerii datelor menționate anterior, în continuarea meniului „RCA – Detalii proprietar” se solicita numele și prenumele titularului RCA, precum și codul numeric personal si seria actului de identitate.

5.4.6. În vederea asigurării cerințelor legale cu privire la constituirea polițelor RCA, în meniul „RCA – Conducător auto”, prin intermediul aplicației se solicită informații privind conducătorul auto este aceeași persoană cu proprietarul iar in cazul în care în ecranul respectiv se alege opțiunea „Nu”, în cadrul ecranului următor se solicită introducerea/adăugarea datelor (nume și prenume) ale conducătorului auto, precum și codul numeric personal, seria și numarul actului de identitate. Aplicația oferă în acest ecran opțiunea de salvare a datelor în vederea reînnoirii următoarei polițe RCA.

5.4.7. Prin alegerea opțiunii „Continuă”, în următorul ecran al aplicației se solicită adăugarea talonului auto (certificatul de înmatriculare al autovehicolului), prin activarea opțiunii de deschidere  a camerei echipamentului mobil, sau adăugarea unei fotografii deja existente/salvate în librăria de imagini disponibilă în meniul intern al dispozitivului mobil. Sunt solicitate datele necesare și existente în cadrul talonului auto (stare înmatriculare, tip utilizare, categoria de autovehicul,subcategoria, numărul de înmatriculare, seria șasiu, marca și model autovehicul), precum și alte informații disponibile în talonul autovehiculului.

5.4.8. Data de început a valabilității poliței de asigurare este disponibilă în meniu separat, cu opțiunea de alegere Luna/Zi/An.

5.4.9. Ulterior introducerii datelor menționate și parcurgerii ecranelor descrise, aplicația salvează datele și generează în funcție de detaliile introduse ofertele de polițe de asigurare pentru societățile de asigurare care ofertează respectiva poliță RCA și solicită totodată din partea utilizatorului alegerea perioadei de valabilitate a poliței de asigurare și dacă utilizatorul alege opțiunea cu decontare directă a poliței de asigurare.

5.4.10. După alegerea de către utilizator a variantei de poliță de asigurare RCA, în ecranul „Sumar de plată” este afișat sumarul polție de asigurare aleasă, care cuprinde următoarele informații : numele asiguratorului, data de începere a poliței RCA, tipul de decontare ales, și totalul de plată.

5.4.11. Suma de plată, precum și modalitatea de plată (numărul cardului salvat în aplicație – în formă trunchiată) sunt afișate tot în cadrul meniului „Sumar de plată”.

5.4.12. După procesarea plății utilizatorul poate descărca polița de asigurare RCA, din cadrul secțiunii „Portofel” din cadrul Aplicației 24Pay. Această informare este totodată disponibilă în cadrul meniului „Istoric”.

 

5.5. Serviciu plata bilet in salile partenere Sanopass

5.5.1.       Prin intermediul acestui serviciu utilizatorul poate avea acces la salile fitness partenere Sanopass din intreaga tara, prin parcurgerea urmatorilor pasi :

·           acceseaza in cadrul aplicatiei 24Pay  meniul Utile si submeniul Sanopass

·           scaneaza codul QR amplasat in salile Sanopass partenere

·           aplicatia 24pay emite biletul de acces

·           utilizatorul confirma plata

·           in meniul Portofel/Istoric utilizatorul va regasi confirmarea achizitiei

 

5.6. Serviciul Tren CFR (Serviciu de Vânzare Bilete Tren)

5.6.1.       Secțiunea « Tren CFR » din Aplicația 24pay permite achiziția de bilete de tren călători prin conectarea directă la aplicația “Bilete CFR online” deținută de CFR Călători.

5.6.2.       Pentru a achiziționa Biete CFR :

-       se deschide Aplicația și se selectează din meniul principal Secțiunea « Tren CFR » Stația de plecare și Stația de sosire, precum și Data plecării

-       prin apăsarea butonului „Caută”, Aplicația 24pay afișează ulterior rezultatele disponibile, în funcție de criterile selectate la pasul anterior, existând posibilitatea distribuirii paginii respective sau salvare în format pdf a rezultatelor trenurilor disponibile pe ruta selectată

-       în cadrul Pasului 2. „Clase și oferte” : Utilizatorul alege din lista afișată una dintre variante și apasă butonul „Cumpără”, Aplicația 24pay solicită completarea câmpurilor din Pasul curent : 2. Clase și oferte.Sunt disponibile la alegere  în cadrul acestui pas opțiunile „Oferte comerciale” (Bilete/oferte standard sau Biletul dus-întors), precum și „Locuri disponibile”, cu opțijnea de verificare a trenurilor selectate. Ulterior alegerilor din cadrul acestui Pas, Utilizatorul accesează butonul „Pasul următor”

-       în cadrul Pasului curent 3 . „Numărul și tipul de călători”, Utilizatorul selectează numărul de bilete dorite pentru Adulți, sau după caz Copii, Elevi, Studenți, Câini si accesează butonul „Pasul următor”

-       în cadrul Pasului curent 4 . „Prețul” Aplicația 24pay afișează suma totală de plată de către Utilizator

-       în cadrul Pasului curent 5 . „Contul dvs.” Aplicația 24pay solicită completarea de către Utilizator a câmpurilor „Adresa de email” și „Numărul de telefon” al acestuia, în scopul transmiterii notificărilor către Utilizator cu privire la detaliile legate de biletele achizționate de acesta. În scopul asigurării cerințelor legale privind informarea Utilizatorilor cu privire la detaliile referitoare la termenii și condițiile aplicației 24pay, politica de confidențialitate, politica de utilzare a cookie si prelucarea datelor cu caracter personal, aceștia sunt informați de faptul că eventuala continuare la Pasul 6 presupune acceptul Utilizatorului cu privire la cele patru informări menționate anterior

-       în cadrul Pasului 6. „Confirmarea” sunt afișate toate informațiile cu privire la detaliile completate anterior de către Utilizator : date de contact, tipul ofertei comerciale, tipul călătoriilor, trenul selectat, precum și Total de plată. Utilizatorul accesează butonul „Confirm Selecția” prin care confirmă acceptarea ofertei transmise și accesează butonul „Pasul următor”.

-       în cadrul Pasului 7. „Datele călătoriilor”, Aplicația 24pay solicită din partea Utilizatorului completarea câmpurilor Prenume și Nume care vor fi disponibile în cadrul biletului de tren achiziționat, având în vedere că aceste bilete de tren sunt nominale. După completarea acestor câmpuri butonul “Spre plată” se activează și redirecționează Utilizatorul către alegerea metodei de plată in scopul de a finaliza tranzactia initiata:

-       a)  fie prin adăugarea unui card bancar în cadrul Aplicației 24pay

-       b) fie prin selectia unuia din cardurile deja inrolate in Aplicatia 24pay

 

 

6.1. PTP Online poate refuza o comandă de achiziționare a unor Servicii prin intermediul Aplicației 24pay, în urma unei notificări prealabile adresate Utilizatorului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune de la cealalta parte, pentru următoarele situații:

a)       eșuarea / invalidarea Tranzacției prin intermediul Aplicației 24pay;

b)      neacceptarea de catre banca partenera a cardului Utilizatorului / a Tranzacției;

c)       date de plată incomplete sau incorecte ale Utilizatorului;

d)      activitatea Utilizatorului poate produce daune PTP Online și/sau partenerilor acestuia;

e)      solicitări de servicii consecutive eșuate;

f)        nerespectarea oricărei prevederi din cadrul prezentelor Condiții generale privind furnizarea Aplicației 24pay;

g)       în cazul în care Utilizatorul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

h)      alte motive obiective.

6.2. Pentru a utiliza anumite servicii prestate prin intermediul Aplicatiei 24pay, Utilizatorul trebuie să scaneze Codul QR sau să citească tag-ul NFC aferent Serviciului pe care dorește să îl achiziționeze. După scanare se vor afișa detaliile aferente Serviciului achiziționat (suma/Serviciu/valabilitate), iar Utilizatorul va confima sau nu achiziția. După confirmare, contului Utilizatorului asociat cardului bancar înrolat va fi debitat cu suma aferenta Serviciului achiziționat.

6.3. Aplicația va continua să ruleze până la momentul în care Utilizatorul se deconectează din Contul de Utilizator. În cazul în care Utilizatorul nu realizează această operațiune, este răspunzator pentru orice Tranzacție nedorită.

6.4. Funcționarea Aplicației este condiționată de o conexiune la internet (WIFI sau date mobile) a telefonului și de existența a cel puțin 5% baterie încărcată. PTP Online nu va fi raspunzătoare pentru imposibilitatea Utilizatorilor de dovedire a plăților aferente Tranzacțiilor prin intermediul Aplicației 24pay, urmare faptului că terminalul Utilizatorului nu are acces la internet sau nu are bateria încărcată suficient. În vederea utilizării Aplicației 24pay, Utilizatorul confirmă că are acces la date mobile (via internet) prin abonament sau cartelă, care îi permite un transfer de date de cel puțin 256 kb/sec. PTP Online nu va fi ținut răspunzătoare și nu va despăgubi Utilizatorii pentru niciun cost legat de serviciul de internet utilizat în scopul accesării Aplicației24pay.

6.5. Prețul serviciilor și produselor furnizate prin intermediul Aplicației 24pay include TVA în cota legală aplicabilă la data efectuării Tranzactiei.

6.6. Beneficiarul plăților aferente Tranzacțiilor este furnizorul serviciilor sau produselor achiziționate prin intermediul Aplicației 24pay, PTP ONLINE fiind doar un mandatar care facilitează accesul la serviciile oferite de partenerii acestuia. PTP Online nu răspunde pentru funcționalitatea și calitatea serviciilor și produselor plătite de către Utilizator prin intermediul Aplicației 24 Pay. Utilizatorul are obligația de a se informa cu privire la caracteristicile serviciilor și produselor ce urmează a fi achiziționate prin Aplicația 24pay. PTP Online va furniza către Utilizatori informații cu privire la caracteristicile serviciilor și produselor ce pot fi achiziționate prin Aplicație, conform instrucțiunilor Furnizorilor.  

6.7. Pentru toate anularile de plată, Utilizatorul va solicita în scris, utilizând adresa de e-mail office@24pay.ro, anularea plății, furnizând, în mod obligatoriu, următoarele informații:

·         Nume și prenume Utilizator

·         Data Tranzacției

·         Număr identificare Tranzacție

·         Valoare Tranzacție

·         Destinatar sumă plătită

·         Motivul anulării Tranzacției

·         Număr de telefon

·         Contul bancar în care se dorește restituirea valorii Tranzacției.

6.8. În cazul autorizării anulării Tranzacțiilor, plata va fi restituită Utilizatorului de către PTP Online, într-un termen comunicat Utilizatorului, estimat în funcție de furnizorii de servicii/partenerii contractuali ai PTP Online. În cazul anulărilor, Costurile Tranzacției, nu se pot restitui.

6.9. Instrucțiunile Autorizate transmise de către Utilizator în vederea executării Tranzacțiilor prin intermediul Aplicației 24pay în zilele lucrătoare, înainte de ora limita de primire a instrucțiunilor Utilizatorului (Cut-off-time), se consideră primite de către PTP Online în aceeași zi. Dacă însa Instrucțiunile Autorizate sunt transmise după ora limită de primire în vederea executarii (după cut-of-time) sau într-o zi nelucrătoare, se consideră că sunt primite de către PTP Online în următoarea Zi lucrătoare. Plata aferentă Tranzacției se consideră efectuată în momentul confirmării acesteia.

6.10.  Accesul Utilizatorului în Aplicația 24pay se face cu aplicarea procedurii de Autentificare strictă a Utilizatorilor, prin utilizarea Elementelor de Securitate corespunzătoare, astfel cum acestea sunt indicate în prezentul document.

6.11.  Utilizatorul este responsabil în cazul în care va divulga Codul PIN sau Codul de Tranzacție către o terță persoană. PTP Online nu va răspunde și nu va fi obligată la plata de despăgubiri către Utilizator în cazul divulgării Codului PIN sau Codului de Tranzacție către o terță persoană.

6.12.  Alte acțiuni posibile pentru utilizator în Aplicația 24pay:

·         Transmiterea de solicitări sau întrebări scrise către reprezentanții PTP Online;

·         Setarea metodei de securizare a plăților – Codul PIN sau sistemul biometric al telefonului (amprentă digitală sau identificare facială);

·         Configurarea tipului de notificări pe care dorește să le primească din partea Aplicației;

·         Deconectarea din Aplicația 24pay.

6.13.      În cazul achiziționării de produse disponibile în cadrul Aplicației 24pay în meniul „Tren CFR”, Utilizatorul confirmă că a luat cunoștință prin prezentul contract de clauzele specifice aplicate acestor produse, impuse de către CFR Călători, pentru utilizarea aplicației, așa cum acestea sunt detaliate în cele de mai jos, dar fără a se limita la acestea, clauze extrase din documentul Termenii și condițiile, disponibil în aplicatia „Bilete CFR Online” la adresa https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Home/TermsConditions și pentru care PTP Online nu își asumă nicio altă responsabilitate  în plus față de cele conferite de calitatea acesteia de comisionar al  Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.:

§  „Biletele CFR Online” sunt bilete NOMINALE şi permit efectuarea călătoriei NUMAI de către persoanele nominalizate pe bilet si numai la trenul/trenurile pentru care a fost făcută solicitarea. Biletele CFR online NU permit întreruperea calatoriei.

§  Aceste biletele NU permit ( nu dau dreptul ) la modificarea sau întreruperea călătoriei. Orice modificare se poate realiza prin efectuarea operatiei de renuntare la călătorie și cumpărarea unui nou bilet/bilete.

§  Restituirea sumelor plătite pentru biletul CFR online procurat prin intermediul unui distribuitor autorizat se face doar la agenția care a intermediat achiziționarea biletului în termenele și condițiile stipulate la  următorul punct de mai jos.

§  Renunţarea la călătorie cu restituirea tarifelor pentru acest tip de legitimaţii se poate face numai prin distribuitor, în următoarele condiţii:

(i)                  solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv şi pentru toate trenurile care compun ruta respectivă (NU este permisă solicitarea de restituire numai pentru o parte din călătorii înscrişi pe bilet sau doar pentru o parte din trenurile din rută);

(ii)                cererea  de  restituire (făcută prin distribuitorul de la care s-a efectuat achiziționarea) va fi luată în considerare numai dacă se înregistrează până la plecarea trenului din stația de îmbarcare. După expirarea acestor termene, "biletele CFR online" NU se mai restituie.  Excepţie  fac  cazurile  speciale prevăzute la pct.10 din Termenii și condițiile disponibil în aplicatia „Bilete CFR Online”; 

§   În cazul biletelor dus-întors se poate solicita restituirea și parțial doar pentru călătoria de înapoiere, dar numai după efectuarea călătoriei de dus și în condițiile în care solicitarea este introdusă pentru călătoria de întors cel târziu până la plecarea trenului de întoarcere din stația de îmbarcare. În acest caz din suma cuvenită a fi restituită, pe lângă taxa de procesare şi valoarea tichtetului de rezervare neutilizat, va fi reţinută valoare călătoriei de dus la tarif întreg (reducerea de 10% acordată pentru oferta dus-întors nu se mai aplică pentru călătoria deja efectuată); 

§   Sumele aferente de restituit se calculează cu reţinerea taxelor corespunzătoare de procesare, conform reglementărilor în vigoare accesibile pe site-ul oficial, la adresa http://www.cfrcalatori.ro

 

7.       Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1.   Definiții

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – GDPR, următoarele noțiuni înseamnă:

·         date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”).

·         persoană fizică identificabilă – persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi : nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

7.2. Scopurile prelucrării

1.       PTP Online poate prelucra datele cu caracter personal în scopul executării prezentului contract, sau în scopul unui interes legitim, respectiv prevenirea fraudelor sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice ale PTP Online. În acest sens, în conformitate cu Art.13 GDPR, în baza prezentelor Condiții Generale, următoarele informații se furnizează clienților (persoanelor vizate): identitatea și datele de contact ale PTP Online SRL – București, Piața Charles de Gaulle nr.15, etaj 4, biroul 3, CUI: RO 33681600, număr înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/11776/2014, contact: office@24pay.ro, tel. 0721.102.424.

2.       PTP Online poate prelucra date cu caracter personal pentru îmbunătățirea serviciilor, securitate, prevenirea utilizării abuzive și necorespunzătoare a serviciilor, gestiunea incidentelor, cercetare și analiză, relația cu autoritățile, soluționarea disputelor și litigii, fuziuni și achiziții, conformarea cu cerințele de reglementare și legale specifice.

3.       Asigurarea accesului persoanei vizate (Utilizatorul – utilizator al Aplicației 24pay) la serviciile de plată oferite de către PTP Online.

4.       Procesarea plăților de către procesatorii de plăti, prin intermediul Aplicației 24pay.

5.       Validarea plăților sau după caz întreprinderea măsurilor aferente solicitărilor de anulare a unor Tranzacții inițiate de către Utilizator prin intermediul Aplicației 24pay.

6.       Informarea de către PTP Onlinea persoanei vizate (Utilizatorul) privind modificări survenite în cadrul modului de operare al Aplicației.

 

7.3. Tipurile de date prelucrate si categoriile de persoane vizate

·         Tipurile de date cu caracter personal pe care PTP Online le poate prelucra –  oricare din următoarele elemente: nr. de telefon, detalii financiare parțiale aferente cardurilor bancare (ultimele 4 cifre), sumele de plată, data și ora unei Tranzacții, adresa de e-mail, cod Utilizator, cod abonat, număr contract, cod numeric personal, numar legitimatie de student. În cazul unor sesizări și reclamații pot fi prelucrate: Numele și prenumele, domiciliul, adresa de e-mail. Aceste date personale pe care PTP Online le poate prelucra, procesa sau după caz, stoca sau transfera către Furnizorii respectivelor servicii sunt, în principal, datele de identificare ale Utilizatorului care utilizează Aplicația 24pay.

·         Colectarea datelor cu caracter personal se realizează direct de la Utilizator, atunci când acesta descarcă Aplicația 24pay dedicată și își creează cont în cadrul acesteia, precum și la momentul utilizării acesteia pentru serviciile de plată online, sau în cazul eventualelor sesizări transmise, la momentul transmiterii respectivei solicitări către PTP Online.

·         Prin intermediul Aplicației 24pay nu se prelucrează date biometrice.

·         Categoriile de persoane vizate: (i) clientii furnizorilor de servicii si produse disponibile in cadrul aplicatiei 24Pay (ii) reprezentantii legali si partenerilor cu care PTP Online (proprietarul aplicatiei 24Pay) are incheiate contracte cadru pentru oferirea serviciilor si produselor oferite in cadrul aplicatiei 24Pay (iii) personalul responsabil cu executarea si monitorizarea contractelor incheiate intre PTP Online si partenerii acesteia (iv) reprezentanti ai institutiilor – in cazul in care sunt solicitate informatii referitoare la activitatea si operatiunile efectuate de catre PTP Online prin intermediul aplicatiei 24Pay

 

7.4. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal – în conformitate cu Art. 6 GDPR:

1.       Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

2.       Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului – respectarea legislației privind gestionarea evidentelor financiar-contabile sau cu privire la măsuri de informare ale consumatorilor;

3.       Prelucrarea este necesară în scopul unui interes legitim, respectiv pentru prevenirea fraudelor sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice, precum și pentru a oferi Clienților o experiență optimă, comunicându-le informații comerciale în funcție de categoriile de interese și preferințe ale acestora. În acest scop, PTP Online poate analiza modul în care Clienții interacționează cu produsele și serviciile contractate. PTP Online realizează aceste analize pentru a înțelege mai bine activitatea și nevoile Clienților, cu scopul de a le oferi servicii/ produsele PTP Online sau ale partenerilor acesteia (în funcție de permisiunile acordate de Clienți) personalizate. Acest lucru se realizează de PTP Online în baza permisiunilor acordate de către Utilizator.

 

7.5.  Consimțământul persoanei vizate.

1.    În cazul în care motivul legal este reprezentat de consimțământului persoanei vizate, acesta este solicitat de către PTP Online în cadrul Aplicației 24pay în mod explicit și distinct, față de alte acorduri sau notificări pentru activități de genul: abonarea pentru primirea unui buletin informativ, în cazul organizării unor concursuri cu premii, campanii de marketing, orice tipuri de programe de fidelizare sau diverse campanii de promovare a unor produse sau servicii, precum și publicitate online, adaptată intereselor persoanei vizate, prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare cu alte date pe care PTP Online le deține. Persoana vizată își poate retrage consimțământul acordat oricând, însă acesta nu se aplică retroactiv în ceea ce privește datele prelucrate anterior transmiterii solicitării de retragere a acestuia. Pentru retragerea consimțământului cu privire la prelucrarea de către PTP Online a datelor Utilizatorului, acesta din urmă are posibilitatea de a transmite un e-mail la adresa dpo@24pay.ro  și office@24pay.ro  sau poate contacta compania la adresa PTP Online SRL: București, sector 1, Piața Charles de Gaulle nr.15, etaj 4, biroul 3. În cazul informărilor de marketing, persoana vizată își poate gestiona consimțământul accesând secțiunea Setari-Legal-Ajutor-Legal-Politica de Marketing din cadrul Aplicației 24pay.

 

7.6. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal :

        Partenerii PTP Online (Furnizorii serviciilor existente în cadrul Aplicației 24pay) pentru care acesta procesează plățile respective: companii furnizare utilitati, servicii de transport, servicii de parcare, telecomunicații, instituții bancare, instituții financiare nebancare, autorități guvernamentale, alți furnizori de servicii ;

        Afiliații PTP Online ;

        Entitățile care prestează serviciile de procesare a plăților din cadrul Aplicației 24pay ;

        Entități angajate să presteze servicii pentru, sau pe seama PTP Online, sau a Grupului Paypoint, precum furnizori de servicii software/hardware și asistență IT;

        Entități care gestionează sau participă la sistemele de prevenire a fraudelor ;

        Autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale, instanțele de judecată – dacă este necesar (inclusiv dacă legea impune) ori, după caz, o terță entitate sau organizație – dacă o atare dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare. În unele situații, PTP Online are obligația legală de a dezvălui informațiile dvs. (de exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau la cererea unui organism de reglementare, inclusiv către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) ;

        Instituții guvernamentale, după caz, în scopul respectării cerințelor legale.

 

7.7. Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate

În cazul datelor cu caracter personal aferente Tranzacțiilor – acestea sunt stocate pe perioada în care persoana fizică are calitatea de Utilizator și sunt anonimizate după ștergerea contului de Utilizator, cu excepția datelor înregistrate în evidențele financiar-contabile, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

 

În situația datelor colectate în cazul plăților efectuate de către consumatori, aferente facturilor emise de către furnizorii de utilități, telecomunicații, acestea sunt păstrate conform instrucțiunilor primite de PTP Online de la operatori (furnizorii de utilități, telecomunicații etc), în scopul exclusiv de a justifica către consumatori plățile efectuate.

 

Evidențele reclamațiilor sunt stocate pe o perioadă egală cu termenul de prescripție (începând cu data ultimului răspuns la respectiva reclamație), cu excepția cazului în care se aplică o perioadă mai lungă din motive comerciale întemeiate sau dacă aceasta este reglementată printr-o prevedere legală specifică. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după caz).

 

Datele de contact înregistrate în baza de date de marketing a PTP Online sunt stocate până la exercitarea de către utilizator a dreptului de obiecție sau până la retragerea consimțământului cu privire la furnizarea de informații referitoare la activitățile de marketing derulate prin intermediul Aplicației 24pay, prin transmiterea unui email la dpo@24pay.ro  sau accesând secțiunea Setari-Legal-Ajutor-Legal-Politica de Marketing din cadrul Aplicației 24pay.

 

Pentru facilitatea accesului în cadrul Aplicației 24pay, acordurile inițiale obținute din partea Utilizatorilor în calitate de persoane vizate privind protecția datelor, precum și condițiile generale privind furnizarea Aplicației 24pay, se captează la crearea contului de către Utilizator și se stochează pe o durată de un an de la ștergerea definitivă de către Utilizator a contului acestuia, pentru a face dovada existenței și captării acestor informări.

Retragerea acordurilor menționate anterior, se realizează la ștergerea definitivă de către Utilizator a Contului de Utilizator din meniul Aplicației 24pay - “ Setări-Securitate-Șterge Cont” și ulterior accesarea opțiunii “Șterge Cont”. Simpla acțiune de deconectare a Utilizatorului din cadrul Aplicației 24pay nu implică ștergerea celor două acorduri menționate. 

 

Atât PTP Online cât și ceilalți Operatori sau Împuterniciți ai acestuia care realizează operaționalizarea Aplicației 24pay, asigură persoanei vizate următoarele drepturi:

        De a solicita Operatorului și/sau Împuternicitului acestuia, accesul la datele sale, de a dispune rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor ;

        De a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336.

 

În situația în care furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală, nerespectarea de către persoana vizată a oferirii respectivelor informații către  PTP Online, aceasta din urmă nu va putea fi în măsură să dea curs solicitării persoanelor vizate de a efectua respectiva operațiune/tranzacție; din acest considerent, o astfel de acțiune din partea PTP Online nu va putea fi considerată ca o încălcare a obligațiilor contractuale față de persoana vizată, acesta bazându-se pe legalitatea solicitării respectivelor informații.

 

În situația în care furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie contractuală, nerespectarea de către persoana vizată a oferirii respectivelor informații, PTP Online, nu va putea efectua respectiva operațiune/Tranzacție; din acest considerent, o astfel de acțiune din partea PTP Online nu va putea fi considerată ca o încălcare a obligațiilor contractuale, față de persoana vizată.

 

În situația în care furnizarea datelor cu caracter personal condiționează încheierea unui contract în care persoana vizată este parte, iar aceasta refuză să ofere aceste informații, PTP Online se va afla în imposibilitatea de a putea să încheie respectivul contract.

 

7.8. Transferuri internaționale de date

Este posibil ca PTP Online să transfere datele persoanelor vizate către țări din Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara acestuia. SEE este format din țări din Uniunea Europeană, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Se consideră că aceste țări au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Transferul în afara SEE poate avea loc dacă serverele PTP Online (respectiv, cele pe care PTP Online stochează datele) sau furnizorii și prestatorii PTP Online de servicii furnizează serviciile din afara SEE. Dacă PTP Online transferă datele Clienților cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, PTP Online se va asigura că datele persoanelor vizate sunt protejate în mod corespunzător. În acest sens, PTP Online se va asigura că există un acord corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Dacă se consideră că în țara respectivă nu există legi care sunt echivalente standardelor UE în materie de protecție a datelor, PTP Online va solicita respectivului terț încheierea unui acord care va reflecta aceste standarde. Dacă transferul nu va avea la bază un astfel de acord, PTP Online se va asigura că transferul are întotdeauna la bază un alt mecanism prevăzut de lege pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

 

7.9. Alte informații privind protecția datelor cu caracter personal și politicile PTP Online puse la dispoziția persoanelor vizate

Pe lângă informațiile cu privire la protecția datelor cu caracter personal disponible în cadrul prezentul capitol, Utilizatorul ia cunoștință de faptul că PTP Online pune la dispoziția acestuia, prin existența pe website-ul PTP Online (www.24pay.ro), a următoarelor documente:

1.       Politica PTP Online privind confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter personal: Politica de confidențialitate PTP Online

2.       Nota de informare privind datele cu caracter personal pe care PTP Online le poate deține sau prelucra: Notă de informare GDPR

3.       Cerere de acces date cu caracter personal: Cerere de acces date cu caracter personal

 

8.       Drepturile și obligațiile părților. Modificarea contractului

8.1. PTP Online

a)       PTP Online își rezervă dreptul de a aduce modificări Condiţiilor Generale de Furnizare a Aplicației 24 Pay și/sau caracteristicilor serviciului oferit. Modificările vor fi comunicate în Aplicație sau pe site-ul www.24pay.ro . Toate modificările vor fi considerate acceptate de către Utilizator, și vor intra în vigoare la data comunicării și vor prevala asupra prevederilor anterioare.

b)      PTP Online informează Utilizatorul cu privire la specificațiile privind componentele hardware și software necesare utilizării Aplicației 24pay.

c)       PTP Online asigura securitatea Tranzacțiilor prin criptarea mesajelor și prin recunoașterea automată a Utilizatorului după Elementele de Securitate stabilite.

d)      PTP Online asigură executarea instrucțiunilor transmise electronic de către Utilizator, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu procedurile interne ale PTP Online.

e)      PTP Online își rezervă dreptul de a dezactiva opțiunea de autentificare cu Amprentă Digitală, în situația în care există suspiciuni privind securitatea tehnologiei de scanare amprentă, caz în care va informa Utilizatorul, fie înainte, fie după dezactivarea opțiunii.

f)        PTP Online poate solicita Utilizatorului autentificarea cu Cod PIN, după un anumit număr de autentificări cu Amprenta Digitală, sau după un anumit interval de timp de la ultima utilizare a Codului PIN.

 

8.2. Utilizatorul

a)         Utilizatorul solicită înregistrarea în Contul de Utilizator sau a Instrucțiunilor de plată transmise electronic, prin utilizarea Elementelor de Securitate.

b)         Utilizatorul asigură componentele hardware și software necesare utilizării Aplicației 24pay, conform specificatiilor primite din partea PTP Online, precum și securitatea dispozitivului de pe care accesează Aplicația 24pay.

c)          Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și caracterul complet al datelor introduse precum și a Tranzacțiilor ordonate electronic.

d)         Utilizatorul se obligă să informeze PTP Online de îndată, fără o întârziere nejustificată, dacă o persoană neautorizată a luat cunoștință de Elementele de Securitate sau acestea au fost pierdute, furate sau utilizate fără drept.

e)         Utilizatorul se obligă să nu copieze, să vândă, să închirieze, să înstrăineze sub orice altă formă ori să permită utilizarea de către persoane neautorizate a Aplicației 24pay sau a Elementelor de Securitate.

f)           Utilizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la Elementele de Securitate pe întreaga durată a Contractului (până la ștergerea contului din Aplicația 24pay).

g)          Utilizatorul se obligă să comunice PTP Online, în modalitățile agreate, orice schimbare a datelor sale personale și/sau de contact, inclusiv schimbarea numărului de telefon mobil. Ulterior modificării, toate notificările PTP Online vor fi transmise la noile date de contact (inclusiv la noul număr de telefon mobil) comunicate PTP Online. În caz contrar, PTP Online nu va fi răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu cauzat Utilizatorului, iar comunicarea transmisă de PTP Online la datele de contact înregistrate în evidențele sale va fi considerată valabilă.

h)         Utilizatorul are obligația sa depună la PTP Online autorizațiile/formularele/informațiile prevăzute de lege și/sau documentele originale în baza cărora se efectuează Tranzacțiile, în situația în care legislația în vigoare prevede această obligație sau în cazul în care PTP Online solicită acest lucru în mod expres, conform procedurilor sale interne. În aceste cazuri, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii ordinului dat de Utilizator prin Aplicația 24pay, acesta are obligația să depună la PTP Online autorizațiile prevăzute de lege și/sau documentele originale, în baza cărora s-a efectuat Tranzacția. În cazul în care Utilizatorul nu respectă aceasta cerință, întreaga răspundere pentru executarea Tranzacției și riscurile aferente vor reveni Utilizatorului.

i)           Utilizatorul are obligația să utilizeze Aplicația 24 Pay cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Contract.

j)           Utilizatorul declară că a fost informat cu privire la posibilitatea modificării de către PTP Online a valorii taxelor și comisioanelor percepute pentru Tranzacțiile efectuate prin Aplicația 24pay sau în legătură cu aceasta, atat în sensul majorării, cat și al diminuării, și înțelege că orice modificare îi va fi notificată pe pagina Aplicației 24pay și va fi accesibilă după introducerea de către Utilizator a elementelor de identificare.

 

9.       Răspunderea părților

9.1. PTP Online nu este responsabilă pentru niciun fel de pagube decurgând din utilizarea neautorizată a Aplicației 24pay (fie că Elementele de Securitate primite de către Utilizator au fost pierdute, furate sau utilizate fără drept) sau în cazul în care Utilizatorul a acționat în mod fraudulos sau nu și-a respectat obligațiile contractuale referitoare la utilizarea Aplicației 24pay și păstrarea Elementelor de Securitate. Utilizatorul suportă toate pierderile, fără limită de sumă, legate de orice operațiuni neautorizate în Condul de Utilizator sau urmare a nerespectării uneia sau mai multor obligații care îi revin în temeiul prezentului Contract.

9.2. PTP Online nu poartă răspunderea pentru acuratețea informațiilor transmise PTP Online de către Utilizator sau de către orice terță persoană prin Aplicația 24pay și nici pentru verificarea modului de utilizare a Elementelor de Securitate, neavând obligația să verifice corectitudinea sau caracterul complet al unor astfel de informații sau condiții.

9.3. PTP Online nu poartă răspunderea pentru nicio pierdere și pentru niciun prejudiciu suferite de Utilizator, generate de cauzele specificate mai jos: (i) dacă Utilizatorul este împiedicat să acceseze în orice moment Aplicația 24pay de întreruperea sau defecțiunea sau întârzierile intervenite în serviciile de comunicație sau în legătură cu Aplicația 24pay, atunci cand acestea din urmă se datorează unui caz fortuit sau eveniment de forță majoră; (ii) când informațiile recepționate de către Utilizator prin Aplicația 24pay sunt incorecte, incomplete sau întârziate, ca rezultat al unei situații prevăzute la pct. 9.3. lit. (i) de mai sus; (iii) imposibilitatea utilizării serviciului în perioadele de mentenanță (revizie tehnică), care vor fi anunțate de către PTP Online.

9.4. PTP Online nu își asumă responsabilitatea pentru operațiunile care nu pot fi onorate din cauza lipsei de disponibilității sau insuficienței fondurilor în contul Utilizatorului, erorilor de completare, informațiilor eronate sau contradictorii transmise de Utilizator către PTP Online, ilegalității operațiunilor, întârzierii în transmiterea instrucțiunilor de către Utilizator către PTP Online, dispozițiilor executorii ale autorităților judiciare, organelor administrative, jurisdicționale, ale executorilor judecatoresti sau bugetari sau ale oricăror autorități ale statului competente în acest sens.

9.5. Dacă din motive imputabile Utilizatorului, PTP Online va face cheltuieli sau va suferi pierderi care au legătură cu operațiunea pe care o execută în temeiul acestui Contract, acestea vor fi suportate de către Utilizator. În această situație, PTP Online este autorizată să recupereze suma respectivă de la Utilizator.

9.6. PTP Online nu este responsabilă pentru securitatea dispozitivelor (smartphone-uri/tablete) de pe care Utilizatorul accesează Aplicația 24pay și pentru niciun fel de pagube/pierderi decurgând din utilizarea Aplicației 24pay de pe smartphone-uri nesecurizate sau infectate cu viruși, smartphone-uri sau tablete cu modificări ce pot afecta securitatea dispozitivului și/sau infectate cu viruși.

9.7. Răspunderea PTP Online faţă de Utilizator este limitată la pagubele suferite de către acesta, care sunt o consecință directă și necesară a neexecutării vreunei obligații din partea PTP Online și numai atunci când acestea sunt cauzate cu intenție sau din culpa gravă de către PTP Online, cu încălcareaprezentului Contract. PTP Online nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate Utilizatorului dintr-o simplă imprudență sau neglijență.

9.8. Utilizatorul își asumă responsabilitatea cu privire la păstrarea și utilizarea Elementelor de Securitate, Codurilor PIN sau Codurilor de Tranzacție, securitatea dispozitivelor de pe care accesează Aplicației 24pay și va suporta toate pierderile și riscurile decurgând din divulgarea Elementelor de Securitate, Codurile PIN, Codurile de Tranzacție sau utilizarea de către terte persoane a Aplicației 24pay, în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

9.9. Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord că divulgarea de către acesta - prin transmitere către terțe persoane fizice sau entități juridice, în format electronic, letric sau orice altă formă de tipul scanare, fotografiere - a Elementelor de Securitate, a Codurilor PIN, Codurile de Tranzacție aferente produselor de tipul E-money (vouchere de tipul prepaid) disponibile în cadrul Aplicației 24pay, se realizează exclusiv pe propria răspundere a Utilizatorului. PTP Online nu va returna sumele achitate de către Utilizator pentru achiziționarea acestor tipuri de produse, în situația în care Utilizatorul va înainta o astfel de solicitare către PTP Online, sau către instituțiile financiar-bancare partenere ale PTP Online, care asigură suportul în vederea decontării acestor tranzacții.

9.10.    Utilizatorul cunoaște faptul că prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract depinde de terți-furnizori (telecomunicații, software, instituții bancare/de plată etc), iar PTP Online este exonerată de orice răspundere pentru întârzierile și neconformitățile cauzate urmare a acțiunilor sau omisiunilor terților.

9.11.    PTP Online declară că nu garantează continuitatea serviciilor sau un anumit nivel al serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract și este exonerată de răspundere în cazul unor întârzieri sau neconformități.

9.12.    PTP Online va răspunde către Utilizator numai pentru prejudiciul provocat în mod direct acestuia.

 

10.   Blocarea accesului la contul de utilizator din Aplicația 24pay

10.1.    În cazul în care Utilizatorul își pierde Elementele de Securitate sau acestea îi sunt furate sau utilizate fără drept, sau acesta are cunoștință că datele cardului înregistrat în Aplicația 24pay au fost accesate fraudulos de către o terță persoană, Utilizatorul are obligația de a notifica PTP Online imediat ce a cunoscut aceasta împrejurare, fără o întârziere nejustificată, utilizând adresa de e-mail office@24pay.ro  sau prin blocarea efectivă a accesului online conform art. 10.2 lit.b). Blocarea online poate fi făcută oricând, serviciul fiind disponibil 24 de ore din 24.

10.2.         Blocarea efectivă a accesului online la Contul de Utilizator poate avea loc în următoarele cazuri:

a)         Utilizatorul a informat PTP Online despre pierderea, furtul ori înstrăinarea Elementelor de Securitate, sau a cardului înregistrat de acesta în Aplicația 24pay. În acest caz, până la emiterea unor noi Elemente de Securitate, accesul Utilizatorului la contul/conturile sau/sale prin intermediul Aplicației 24pay este blocat.

b)         PTP Online a restricționat accesul Utilizatorului la Contul de Utilizator Utilizator. În această situație, PTP Online va notifica Utilizatorul în această privință în același timp cu și prin modalitatea agreată pentru notificarea blocării contului/conturilor sale.

c)         dacă există suspiciuni de utilizare frauduloasă/ neautorizată a Elementelor de Securitate.

d)         dacă este necesar pentru protejarea Utilizatorului sau a PTP Online de posibile viitoare prejudicii.

e)         Utilizatorul va contacta PTP Online în vederea deblocării accesului la Conturile de Utilizator în cel mai scurt timp posibil. Pentru cazurile prevăzute la art. 10.2 lit.c)-d) deblocarea accesului la cont se va realiza numai după încetarea cauzei care a condus la blocarea Contului de Utilizator.

 

11.   Legislația și jurisdicția aplicabile

11.1.         Prezentul contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legislația română.

11.2.    Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice divergență decurgând din sau în legătură cu relația lor contractuală născută în baza prezentului Contract. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente din București, cu excepția situațiilor în care legea prevede în mod expres și imperativ competența altei instanțe de judecată. Totodată, Utilizatorul a fost informat că are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, Telefonul consumatorilor: 021/9551, https://anpc.ro/.

 

12.    Prevederi finale

12.1           În cazul abonamentelor/titlurilor de călătorie pentru elevi, studenți, pensionari sau persoane cu dizabilități, Tranzacția se poate efectua prin scanarea Codului QR sau introducerea unui număr de identificare de pe documentul deținut de titular, care atestă calitatea ce permite aplicarea de reduceri sau gratuități. În cazul elevilor, se introduce numărul matricol alocat în Aplicația 24pay, în vederea confirmării calității de elev.

12.2.Prezentul Contract se încheie pe o perioadă nedeterminată, urmând să înceteze prin una din următoarele modalități:

a)       prin acordul părților.

b)      prin rezilierea de către PTP Online, prin notificarea scrisă a Utilizatorului, transmisă prin e-mail, cu efect imediat de la data menționată în notificare, în cazul neîndeplinirii de către Utilizator a oricărei obligații prevăzute în sarcina sa (inclusiv pentru neexecutarea de mică însemnătate cu caracter repetat); în cazul neîndeplinirii la termen a oricărei obligații prevăzute în sarcina sa, Utilizatorul este de drept în întârziere.

c)       în situația în care PTP Online întrerupe sau încetează furnizarea Aplicației 24pay. În această situație PTP Online va notifica Utilizatorul anterior suspendării sau încetării furnizării Aplicației 24 Pay.

d)      prin ștergerea Contului de Utilizator.

12.3.Prezentul Contract se încheie în limba română. Limba de comunicare dintre Utilizator și PTP Online va fi limba română.

12.4.Utilizatorul declară că a citit și a înțeles Capitolul 6 - Prelucrarea datelor cu caracter personal - fiind informat inclusiv cu privire la drepturile de care dispune și cu privire la faptul că informațiile complete și actuale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către PTP Online, precum și documentele menționate la 6.9 disponibile pe website-ul PTP Online (www.24pay.ro ). 

12.5.Contactarea reprezentanților PTP Online va putea fi făcută fie prin soluția de chat disponibilă în Aplicația 24pay sau prin e-mail, la adresa contact@24pay.ro.

12.6.Utilizatorul declară că a citit, înțeles și este de acord în totalitate cu Contractul privind furnizarea Aplicației 24pay, inclusiv și în mod expres cu prevederile art. 3.1, art. 4.1, art. 6.1 lit. a-h, art. 6.3-6.7, art. 8.1-8.9, art. 9.1- 9.2, 9.5, art. 10, art. 11.1 si art.11.2 din prezentele Condiții Generale.

12.7.Tranzacțiile se pot efectua numai dacă Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la prezentele Condiții generale privind furnizarea Aplicației 24pay și că a luat cunoștiță de Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Aplicației 24pay.

12.8.Prin bifarea Condițiilor generale privind furnizarea Aplicației 24pay, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la acest document, acesta reprezentând contractul încheiat între Utilizator și PTP Online S.R.L.

Prin bifarea Informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Aplicației 24pay, Utilizatorul ia cunoștină de condițiile în care PTP Online S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal.